HAJO / TCT Hulsave

Vare-nr. ˄ Beskrivelse Pris (DKK) Pris (SEK)
HTTCT10008160 CENTERSPIDS Ø8 x 155mm Dkk 169,00 Sek 299,00 Se mere
HTTCT10014 HULSAV Ø14,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 1.995,00 Se mere
HTTCT10020 HULSAV Ø20,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 1.995,00 Se mere
HTTCT10022 HULSAV Ø22,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 1.995,00 Se mere
HTTCT10024 HULSAV Ø24,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 1.995,00 Se mere
HTTCT10026 HULSAV Ø26,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.020,00 Se mere
HTTCT10028 HULSAV Ø28,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.020,00 Se mere
HTTCT10030 HULSAV Ø30,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.020,00 Se mere
HTTCT10032 HULSAV Ø32,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.200,00 Se mere
HTTCT10034 HULSAV Ø34,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.200,00 Se mere
HTTCT10036 HULSAV Ø36,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.800,00 Se mere
HTTCT10038 HULSAV Ø38,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.800,00 Se mere
HTTCT10040 HULSAV Ø40,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.800,00 Se mere
HTTCT350690 CENTERSPIDS Ø6 x 90mm Dkk 46,00 Sek 59,00 Se mere
HTTCT350891 CENTERSPIDS Ø8 x 87mm Dkk 49,00 Sek 67,00 Se mere
HTTCT3512 HULSAV Ø12,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3513 HULSAV Ø13,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3514 HULSAV Ø14,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3515 HULSAV Ø15,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3516 HULSAV Ø16,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3517 HULSAV Ø17,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3517 HULSAV Ø17,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3518 HULSAV Ø18,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3519 HULSAV Ø19,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3520 HULSAV Ø20,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 540,00 Se mere
HTTCT3521 HULSAV Ø21,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 568,00 Se mere
HTTCT3522 HULSAV Ø22,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 568,00 Se mere
HTTCT3523 HULSAV Ø23,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 568,00 Se mere
HTTCT3524 HULSAV Ø24,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 568,00 Se mere
HTTCT3525 HULSAV Ø25,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 568,00 Se mere
HTTCT3526 HULSAV Ø26,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 610,00 Se mere
HTTCT3527 HULSAV Ø27,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 610,00 Se mere
HTTCT3528 HULSAV Ø28,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 610,00 Se mere
HTTCT3529 HULSAV Ø29,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 610,00 Se mere
HTTCT3530 HULSAV Ø30,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 406,00 Sek 610,00 Se mere
HTTCT3531 HULSAV Ø31,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 816,00 Se mere
HTTCT3532 HULSAV Ø32,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 816,00 Se mere
HTTCT3533 HULSAV Ø33,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 816,00 Se mere
HTTCT3534 HULSAV Ø34,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 816,00 Se mere
HTTCT3535 HULSAV Ø35,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 816,00 Se mere
HTTCT3536 HULSAV Ø36,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 993,00 Se mere
HTTCT3537 HULSAV Ø37,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 993,00 Se mere
HTTCT3538 HULSAV Ø38,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 993,00 Se mere
HTTCT3539 HULSAV Ø39,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 993,00 Se mere
HTTCT3540 HULSAV Ø40,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 993,00 Se mere
HTTCT3542 HULSAV Ø42,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 667,00 Sek 999,00 Se mere
HTTCT3545 HULSAV Ø45,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 667,00 Sek 999,00 Se mere
HTTCT3548 HULSAV Ø48.0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 725,00 Sek 999,00 Se mere
HTTCT3550 HULSAV Ø50.0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 750,00 Sek 999,00 Se mere
HTTCT5006102 CENTERSPIDS Ø6 x 106mm Dkk 62,00 Sek 78,00 Se mere
HTTCT5008102 CENTERSPIDS Ø8 x 106mm Dkk 73,00 Sek 81,00 Se mere
HTTCT5012 HULSAV Ø12,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5013 HULSAV Ø13,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5014 HULSAV Ø14,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5015 HULSAV Ø15,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5016 HULSAV Ø16,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5017 HULSAV Ø17,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5018 HULSAV Ø18,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5019 HULSAV Ø19,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5020 HULSAV Ø20,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 578,00 Se mere
HTTCT5021 HULSAV Ø21,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 623,00 Se mere
HTTCT5022 HULSAV Ø22,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 623,00 Se mere
HTTCT5023 HULSAV Ø23,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 623,00 Se mere
HTTCT5024 HULSAV Ø24,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 623,00 Se mere
HTTCT5025 HULSAV Ø25,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 623,00 Se mere
HTTCT5026 HULSAV Ø26,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 680,00 Se mere
HTTCT5027 HULSAV Ø27,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 680,00 Se mere
HTTCT5028 HULSAV Ø28,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 680,00 Se mere
HTTCT5029 HULSAV Ø29,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 680,00 Se mere
HTTCT5030 HULSAV Ø30,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 680,00 Se mere
HTTCT5031 HULSAV Ø31,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 598,00 Sek 867,00 Se mere
HTTCT5032 HULSAV Ø32,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 602,00 Sek 867,00 Se mere
HTTCT5033 HULSAV Ø33,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 602,00 Sek 867,00 Se mere
HTTCT5034 HULSAV Ø34,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 607,00 Sek 867,00 Se mere
HTTCT5035 HULSAV Ø35,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 610,00 Sek 867,00 Se mere
HTTCT5036 HULSAV Ø36,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 680,00 Sek 1.074,00 Se mere
HTTCT5037 HULSAV Ø37,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 685,00 Sek 1.074,00 Se mere
HTTCT5038 HULSAV Ø38,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 690,00 Sek 1.074,00 Se mere
HTTCT5039 HULSAV Ø39,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 690,00 Sek 1.074,00 Se mere
HTTCT5040 HULSAV Ø40,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 695,00 Sek 1.074,00 Se mere
HTTCT5042 HULSAV Ø42,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 835,00 Sek 1.486,00 Se mere
HTTCT5045 HULSAV Ø45,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 840,00 Sek 1.610,00 Se mere
HTTCT5048 HULSAV Ø48,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 902,00 Sek 1.690,00 Se mere
HTTCT5050 HULSAV Ø50.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 945,00 Sek 1.699,00 Se mere
HTTCT5055 HULSAV Ø55.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.155,00 Sek 1.999,00 Se mere
HTTCT5056 HULSAV Ø56.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.190,00 Sek 1.999,00 Se mere
HTTCT7508133 CENTERSPIDS Ø8 x 133mm Dkk 149,00 Sek 199,00 Se mere
HTTCT7522 HULSAV Ø22,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 795,00 Sek 1.039,00 Se mere
HTTCT7526 HULSAV Ø26,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 815,00 Sek 1.069,00 Se mere
HTTCT7528 HULSAV Ø28,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 860,00 Sek 1.084,00 Se mere
HTTCT7530 HULSAV Ø30,0 x 75 MM HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 895,00 Sek 1.105,00 Se mere
HTTCT7532 HULSAV Ø32,0 x 75mm HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.065,00 Sek 1.518,00 Se mere
HTTCT7533 HULSAV Ø33,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.097,00 Sek 1.519,00 Se mere
HTTCT7536 HULSAV Ø36,0 x 75mm HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.267,00 Sek 1.699,00 Se mere
HTTCT7540 HULSAV Ø40,0 x 75mM HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.299,00 Sek 1.849,00 Se mere
HTTCT7540 HULSAV Ø40,0 x 75mM HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.120,00 Sek 1.849,00 Se mere
HTTCT7560 HULSAV Ø60,0 X 75MM HM. M/NITTO SKAFT Dkk 2.397,00 Sek 2.999,00 Se mere
HTTCT7565 HULSAV Ø65.0 X 75MM HM HULSAV M/NITTO Dkk 2.679,00 Sek 3.299,00 Se mere
HTTCT7590 HULSAV Ø90,0 x 75mm HM 19mm UNI. SKAFT Dkk 2.999,00 Sek 3.999,00 Se mere