HAJO / TCT Hulsave

Vare-nr. ˄ Beskrivelse Pris (DKK) Pris (SEK)
HTTCT10008160 CENTERSPIDS Ø8 X 160MM Dkk 169,00 Sek 299,00 Se mere
HTTCT10014 HULSAV Ø14,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10016 HULSAV Ø16,0 X100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10018 HULSAV Ø18,0 X100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10020 HULSAV Ø20,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10022 HULSAV Ø22,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10024 HULSAV Ø24,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 999,00 Sek 2.122,00 Se mere
HTTCT10025 HULSAV Ø25,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.149,00 Se mere
HTTCT10026 HULSAV Ø26,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.149,00 Se mere
HTTCT10028 HULSAV Ø28,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.149,00 Se mere
HTTCT10030 HULSAV Ø30,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.090,00 Sek 2.149,00 Se mere
HTTCT10032 HULSAV Ø32,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.340,00 Se mere
HTTCT10033 HULSAV Ø33,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.340,00 Se mere
HTTCT10034 HULSAV Ø34,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.340,00 Se mere
HTTCT10036 HULSAV Ø36,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.979,00 Se mere
HTTCT10038 HULSAV Ø38,0 x 100mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.979,00 Se mere
HTTCT10040 HULSAV Ø40,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 1.590,00 Sek 2.979,00 Se mere
HTTCT10042 HULSAV Ø42,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 1.715,00 Sek 2.439,00 Se mere
HTTCT10044 HULSAV Ø44,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 1.995,00 Sek 2.897,00 Se mere
HTTCT10048 HULSAV Ø48,0 X 100MM HM. 19MM WELDON SKA Dkk 2.205,00 Sek 2.999,00 Se mere
HTTCT10050 HULSAV Ø50,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 2.295,00 Sek 3.099,00 Se mere
HTTCT10052 HULSAV Ø52,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 2.396,00 Sek 3.399,00 Se mere
HTTCT10056 HULSAV Ø56,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 2.847,00 Sek 3.999,00 Se mere
HTTCT10060 HULSAV Ø60,0 X 100MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 2.985,00 Sek 3.764,00 Se mere
HTTCT350690 CENTERSPIDS Ø6 x 90mm Dkk 46,00 Sek 63,00 Se mere
HTTCT350891 CENTERSPIDS Ø8 x 87mm Dkk 49,00 Sek 71,00 Se mere
HTTCT3512 HULSAV Ø12,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3513 HULSAV Ø13,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3514 HULSAV Ø14,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3515 HULSAV Ø15,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3516 HULSAV Ø16,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3517 HULSAV Ø17,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3517 HULSAV Ø17,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT35175 HULSAV Ø17,5 X 35MM HM 19 MM UNI.SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3518 HULSAV Ø18,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3519 HULSAV Ø19,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3520 HULSAV Ø20,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 368,00 Sek 574,00 Se mere
HTTCT3521 HULSAV Ø21,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 604,00 Se mere
HTTCT3522 HULSAV Ø22,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 604,00 Se mere
HTTCT3523 HULSAV Ø23,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 604,00 Se mere
HTTCT3524 HULSAV Ø24,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 604,00 Se mere
HTTCT3525 HULSAV Ø25,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 388,00 Sek 604,00 Se mere
HTTCT3526 HULSAV Ø26,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 649,00 Se mere
HTTCT3527 HULSAV Ø27,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 649,00 Se mere
HTTCT3528 HULSAV Ø28,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 649,00 Se mere
HTTCT3529 HULSAV Ø29,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 404,00 Sek 649,00 Se mere
HTTCT3530 HULSAV Ø30,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 406,00 Sek 649,00 Se mere
HTTCT3531 HULSAV Ø31,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 868,00 Se mere
HTTCT3532 HULSAV Ø32,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 868,00 Se mere
HTTCT3533 HULSAV Ø33,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 868,00 Se mere
HTTCT3534 HULSAV Ø34,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 868,00 Se mere
HTTCT3535 HULSAV Ø35,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 478,00 Sek 868,00 Se mere
HTTCT3536 HULSAV Ø36,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 1.056,00 Se mere
HTTCT3537 HULSAV Ø37,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 1.056,00 Se mere
HTTCT3538 HULSAV Ø38,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 1.056,00 Se mere
HTTCT3539 HULSAV Ø39,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 1.056,00 Se mere
HTTCT3540 HULSAV Ø40,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 544,00 Sek 1.056,00 Se mere
HTTCT3542 HULSAV Ø42,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 667,00 Sek 1.063,00 Se mere
HTTCT3545 HULSAV Ø45,0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 667,00 Sek 1.063,00 Se mere
HTTCT3546 HULSAV Ø46 X 35MM HM 19 MM UNI.SKAFT Dkk 676,00 Sek 1.063,00 Se mere
HTTCT3548 HULSAV Ø48.0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 725,00 Sek 1.063,00 Se mere
HTTCT3550 HULSAV Ø50.0 x 35mm HM 19 mm UNI SKAFT Dkk 750,00 Sek 1.063,00 Se mere
HTTCT3552 HULSAV Ø52.0 X 35MM HM 19 MM UNI SKAFT Dkk 789,00 Sek 1.667,00 Se mere
HTTCT3552 HULSAV Ø52.0 X 35MM HM 19 MM UNI SKAFT Ring for pris. Sek 1.667,00 Se mere
HTTCT3560 HULSAV Ø60.0 X 35MM HM 19 MM UNI SKAFT Dkk 1.199,00 Sek 1.697,00 Se mere
HTTCT5006102 CENTERSPIDS Ø6 X 102MM Dkk 62,00 Sek 83,00 Se mere
HTTCT5008102 CENTERSPIDS Ø8 x 106mm Dkk 73,00 Sek 86,00 Se mere
HTTCT5012 HULSAV Ø12,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5013 HULSAV Ø13,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5014 HULSAV Ø14,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5015 HULSAV Ø15,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5016 HULSAV Ø16,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5017 HULSAV Ø17,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5018 HULSAV Ø18,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5019 HULSAV Ø19,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5020 HULSAV Ø20,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 424,00 Sek 615,00 Se mere
HTTCT5021 HULSAV Ø21,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 663,00 Se mere
HTTCT5022 HULSAV Ø22,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 663,00 Se mere
HTTCT5023 HULSAV Ø23,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 663,00 Se mere
HTTCT5024 HULSAV Ø24,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 663,00 Se mere
HTTCT5025 HULSAV Ø25,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 457,00 Sek 663,00 Se mere
HTTCT5026 HULSAV Ø26,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 723,00 Se mere
HTTCT5027 HULSAV Ø27,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 723,00 Se mere
HTTCT5028 HULSAV Ø28,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 723,00 Se mere
HTTCT5029 HULSAV Ø29,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 723,00 Se mere
HTTCT5030 HULSAV Ø30,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 499,00 Sek 723,00 Se mere
HTTCT5031 HULSAV Ø31,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 598,00 Sek 922,00 Se mere
HTTCT5032 HULSAV Ø32,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 602,00 Sek 922,00 Se mere
HTTCT5033 HULSAV Ø33,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 602,00 Sek 922,00 Se mere
HTTCT5034 HULSAV Ø34,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 607,00 Sek 922,00 Se mere
HTTCT5035 HULSAV Ø35,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 610,00 Sek 922,00 Se mere
HTTCT5036 HULSAV Ø36,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 680,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCT5037 HULSAV Ø37,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 685,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCT5038 HULSAV Ø38,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 690,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCT5039 HULSAV Ø39,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 690,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCT5040 HULSAV Ø40,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 695,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCT5042 HULSAV Ø42,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 835,00 Sek 1.581,00 Se mere
HTTCT5044 HULSAV Ø44,0 X 50MM HM 19 MM UNI. SKAFT Dkk 840,00 Sek 1.713,00 Se mere
HTTCT5045 HULSAV Ø45,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 840,00 Sek 1.713,00 Se mere
HTTCT5046 HULSAV Ø46,0 X 50MM HM 19 MM UNI.SKAFT Dkk 865,00 Sek 1.769,00 Se mere
HTTCT5048 HULSAV Ø48,0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 902,00 Sek 1.798,00 Se mere
HTTCT5050 HULSAV Ø50.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 945,00 Sek 1.807,00 Se mere
HTTCT5052 HULSAV Ø52.0 X 50MM HM 19 MM UNI SKAFT Dkk 997,00 Sek 1.859,00 Se mere
HTTCT5052 HULSAV Ø52.0 X 50MM HM 19 MM UNI SKAFT Ring for pris. Sek 1.859,00 Se mere
HTTCT5055 HULSAV Ø55.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.155,00 Sek 2.127,00 Se mere
HTTCT5056 HULSAV Ø56.0 x 50mm HM 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.190,00 Sek 2.127,00 Se mere
HTTCT5060 HULSAV Ø60.0 X 50MM HM 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.390,00 Sek 2.293,00 Se mere
HTTCT5061 HULSAV 61.0 X 50MM HM 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.495,00 Sek 1.999,00 Se mere
HTTCT7508133 CENTERSPIDS Ø8 x 133mm Dkk 149,00 Sek 199,00 Se mere
HTTCT7518 HULSAV Ø18,0 X 75MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 855,00 Sek 1.105,00 Se mere
HTTCT7519 HULSAV Ø19,0 X 75MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 855,00 Sek 1.105,00 Se mere
HTTCT7520 HULSAV Ø20,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 855,00 Sek 1.105,00 Se mere
HTTCT7522 HULSAV Ø22,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 795,00 Sek 1.105,00 Se mere
HTTCT7526 HULSAV Ø26,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 815,00 Sek 1.137,00 Se mere
HTTCT7527 HULSAV Ø27,0 X 75MM HM. 19MM UNI. SKAFT Dkk 840,00 Sek 1.140,00 Se mere
HTTCT7528 HULSAV Ø28,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 860,00 Sek 1.153,00 Se mere
HTTCT7530 HULSAV Ø30,0 x 75 MM HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 895,00 Sek 1.176,00 Se mere
HTTCT7532 HULSAV Ø32,0 x 75mm HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.065,00 Sek 1.615,00 Se mere
HTTCT7533 HULSAV Ø33,0 x 75mm HM. 19mm UNI. SKAFT Dkk 1.097,00 Sek 1.616,00 Se mere
HTTCT7536 HULSAV Ø36,0 x 75mm HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.267,00 Sek 1.807,00 Se mere
HTTCT7540 HULSAV Ø40,0 x 75mM HM. 19 mm UNI. SKAFT Dkk 1.299,00 Sek 1.967,00 Se mere
HTTCT7542 HULSAV Ø42,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.499,00 Sek 2.245,00 Se mere
HTTCT7545 HULSAV Ø45,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.599,00 Sek 2.499,00 Se mere
HTTCT7546 HULSAV Ø46,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.699,00 Sek 2.699,00 Se mere
HTTCT7548 HULSAV Ø48,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.899,00 Sek 2.899,00 Se mere
HTTCT7550 HULSAV Ø50,0 X 75MM HM. 19 MM UNI. SKAFT Dkk 1.999,00 Sek 2.999,00 Se mere
HTTCT7552 HULSAV Ø52.0 X 75MM HM 19 MM UNI SKAFT Dkk 2.098,00 Sek 3.185,00 Se mere
HTTCT7560 HULSAV Ø60,0 X 75MM HM. M/NITTO SKAFT Dkk 2.397,00 Sek 3.190,00 Se mere
HTTCT7590 HULSAV Ø90,0 x 75mm HM 19mm UNI. SKAFT Dkk 2.999,00 Sek 4.254,00 Se mere
HTTCTW5008125 CENTERSPIDS Ø8 X 125MM Ring for pris. Ring for pris. Se mere
HTTCTW50125 HULSAV Ø125 X 50MM HM 11/4" WELDON Dkk 4.130,00 Sek 5.369,00 Se mere
HTTCTW5038 HULSAV Ø38,0 X 50MM HM 19 MM WELDON SKAF Dkk 690,00 Sek 1.143,00 Se mere
HTTCTW5074 HULSAV Ø74,0 X 50MM HM 11/4" WELDON Dkk 2.475,00 Sek 3.218,00 Se mere
HTTCTW7561 HULSAV Ø61,0 X 75MM HM. M/NITTO SKAFT Dkk 2.498,00 Sek 3.568,00 Se mere
HTTCTW7565 HULSAV Ø65.0 X 75MM HM HULSAV M/NITTO Dkk 2.679,00 Sek 3.510,00 Se mere